2009-03-26

Ordningen återställd i Neapel

Förra året kablades skräckbilderna från Neapel ut över världen. Det var en stad dränkt i sopor och Camorrans grepp över hanteringen kom upp i rampljuset. Nu har det dock varit tyst om Neapel och de enda referenser till det man får är just som avskräckande exempel- "Ni vill väl inte att det skall se ut som i Neapel?". Så vad har egentligen hänt sedan bilderna spreds världen över?

Enligt ett tillförlitligt ögonvittne (vår VD) som i samband med ett FEAD-möte i början av mars så är nu gatorna rena från sopor igen. Eller, ja iallafall så rena man nu kan vänta sig av en storstad i södra Europa. Polisen och militären har trätt in och stängt ute den lokala maffian och soporna går nu iväg till deponier på andra orter. En del skickas även till Tyskland för förbrännig. Infrastrukturen kring avfallshanteringen brister fortfarande och en viss herr Berlusconi (premiärminister, mediamogul mm) har lovat staden ett halvt avfallskraftverk förutsatt att staden själva bekostar den andra halvan. Man bedömer att det kommer behövas åtminstone 3 stora förbränningsanläggningar, ett antal komposteringsanläggningar samt utbyggd källsortering för tidningar och förpackningar för att man skall nå en mer hållbar situation i avfallsledet.

Inga kommentarer: