2009-09-29

Nya anläggningar på gång...

Kommunfullmäktige i Helsingborg har nu gett klartecken för det nya avfallseldade kraftvärmeverket som skall ligga ute på Filborna. Planerna är att en anläggning skall stå färdig 2012/2013 och kapaciteten ca 160 000 ton avfall/år.

Det ryktas också om planer på avfallsförbränning på Öland, där Cementa undersöker möjligheterna. Där är det dock i ett första steg en annan skala på det hela eftersom man tänkt bygga en pilotanläggning om 30 ton/år. Förhoppningsvis kommer det mer information om detta projekt framöver.

Inga kommentarer: