2010-03-23

Ny VD för återvinningsindustrierna

Nu har den nya VDn för Återvinningsindustrierna presenterats. Det blir Britt Sahleström som närmast kommer från jobbet som chef för avdelningen hållbar utveckling inom Fortum. Pressmeddelandet kan ni bland annat läsa på Recycling.se

Inga kommentarer: