2009-04-03

Återvinning är bra!


... och nu skall vi bli ännu bättre på det. På köpet skall vi dessutom få lära oss en ny akronym (som om det inte fanns nog av dem i vår bransch) CCRG-Competence Center Recycling Gothenburg. Det handlar alltså om ett kompetenscenter för industriell återvinning som har bildats vid Chalmers i Göteborg. Det blir en unik blandning av forskning, forskarskola och kompetenscenter just på detta området. Enligt Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning, skall man främst ägna sig åt att hitta praktiska lösningar på problem och inte bara identifiera nya problem.

Kompetenscentret är finansierat av bland andra Västra Götalandsregionen och Stena Metall. Centrets hemsida är inte så utvecklad ännu men lite info kan ni i alla fall hitta på Chalmers hemsida. I avsaknad av kompetenscentrets logo så fick Chalmers stoltsera med sin här också. Vi kommer säkert även här att få anledning att återkomma med reflektioner över intressanta projekt från CCRG framöver.


Inga kommentarer: